zondag 10 april 2022

Brandverzekering


Het is vandaag Palmpasen,
de dag dat Jezus op 'n onbereden veulen Jeruzalem binnenkwam.
Het volk bejubelde hem, 
mantels en jonge takjes werden voor hem op zijn weg gelegd.
Hun Verlosser werd welkom geheten.

Vijf dagen later werd hij op weg naar z'n dood met 't kruis op zijn rug beschimpt en bespuugd.
Door hetzelfde volk.
Voor wat 't waard is, 'het' volk bestaat natuurlijk niet, 
en zeker niet in de zin van dat het volk iets wil of juist niet wil.
Volksmenners doen ons bij tijd en wijle anders geloven. Ter meerdere eer en glorie van henzelf. 

Een oude Katholieke gewoonte is om die dag een gezegend palmtakje achter het kruis of wijwaterbakje te steken. Dat blijft er het hele jaar hangen en biedt bescherming tegen onweer, bliksem, brand en ander onheil. Fabio heeft er dus maar eentje in z'n schuurtje gehangen,
kwaad kan het nooit.


Het mooiste aan die intocht van Jezus (zo noemen ze dat) was natuurlijk zijn bezoek aan de tempel.
Hij joeg de handelaren, de farizeeërs en de schriftgeleerden uit de kerk. Die hadden daar volgens hem niks te zoeken. Waarmee hij zijn doodsvonnis tekende.


4 opmerkingen: