woensdag 12 maart 2014

Biecht


"In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dag Meneer Pastoor ..."
"Een tijdje geleden dat ik je hier heb gezien Farelli!"
"Ja Meneer Pastoor, dat zit zo. Ik was gevallen met de fiets en ..."
"En dat vind jij zomaar reden om je zonden niet te belijden?"
"Nou nee Meneer Pastoor, maar ik ...."
"Géén uitvluchten Fabio, Meneer Kapelaan heeft je kilometers van huis zien wandelen. En de Meid zegt dat je meermalen in de Sportvriend bent gesignaleerd ... "
"Eh ..."
"Ja? Wat kom je nu eigenlijk biechten? Kom eens ter zake!"
"Nou Meneer Pastoor, Fabio heeft onheuse gedachten gehad over de fysiotherapeute."
"Schaam je Fabio! En dat op jouw leeftijd!"
"Eh, dat is het niet Meneer Pastoor. Fabio heeft haar verwenst, vervloekt."
"Haar vervloekt, vermaledijd? Maar kerel, waarom doe je zoiets nou?
"Dat zit zo Meneer Pastoor, Fabio kon dus na dat vallen zo'n drie maanden niet fietsen hè, en nu ging dat steeds een beetje beter. Kleine stapjes vooruit zeg maar."
"En dat vind jij reden om zo'n aardig meisje te verdoemen?"
"Natuurlijk niet Pastoor, ik bedoel Meneer ... Maar nou had Fabio dit weekend honderd kilometers gefietst en ..."
"Hónderd kilometer? Dat haalt de Meid nog niet met haar Spartamet ..."
"Honderd kilometer is niet zóveel Meneer Pastoor."
"Vooruit dan. Maar waaróm? Dat meisje, bedoelt Meneer Pastoor."
"Ze vond het teveel Eerwaarde, Fabio was over z'n grenzen gegaan en dat mocht niet van haar."
"Zeer Eerwaarde, Fabio, Zeer Eerwaarde."
"Excuses Meneer Pastoor. Maar toen heeft Fabio haar verwenst. In stilte dat wel."
"Wat U niet wilt wat U geschiedt doe dat ook een ander niet Fabio. En dat geldt ook voor denken."
"Dat weet Fabio Meneer Pastoor, hij heeft er ook spijt van. Ook dat hij over zijn grenzen is gegaan."
"Ga nooit over grenzen Fabio, doe maar een Onze Vader en drie Weesgegroetjes. Ergo te absolve a peccatis tuis in nomine Patris e Filii et Spiritus Sancti. Amen. En zo'n kaars van drie euro opsteken, begrepen?"
"Ja Meneer Pastoor. Dank U Meneer Pastoor. Amen"

3 opmerkingen: