dinsdag 25 maart 2014

Sneuksel II

Sakkerdju,
vergeet Fabio toch datgene waar het allemaal om draait.
Het verband, het raamwerk, het kader, juist, het frame.


Een jongeman liep een groot deel van de dag met dit frame om z'n schouder.
Anderen zetten hun vroeg buitgekregen nieuwe frame achter hun kraampje.
En weer anderen liepen breed lachend net na tienen al naar buiten,
een glimmend stalen frame in hun armen.

Fabio was erg content met deze complete fiets.
Mét slot.


2 opmerkingen: