dinsdag 23 september 2014

Turf Toertocht Horror


Nie flàuw hè?
Mèr goe dè ge an d'n andere kant d'r wîr vanaf mûgt.


Gullie wordt d'r zeker nie gereuster op?
Nou, troost oew.
Di's nie De Peel.

Die's vrij vlak, dè hedde dûkker mî moerasse.
N'n bult watter, neeje.
N'n bult modder, dè kan nog.
N'n bult moer, neeje, dè kan nie.
Dé is n'n kuijl die ge nie ziet.
Lèvesgevòrreluk.Huub Kluijtmans noemt 't 'dodenlegers' in z'n onmisbaar naslagwerk.
E Palude Emergo.
Uit het veen kwam ik boven.

Hierronder,
ja, onder dè mos,
doar zou zû mèr diejp watter en moer kunne zitte.
Ge moet d'r nie an denke wa d'r kan gebeure.

foto: tij kools
Zû war d'r zo rond 1800 n'n schoapsherder van Hòòrst, die gewoonweg kompleet mî z'n kudde en zinnen hond nie mèr tergukwaam van d'n Pil. Nóóit mèr erregus gevonge of angetroffe.
We hebbe 't hier nie ovver 'n klènnigheidje, nee, 'n komplete kudde schoap!

Doarûm beste mense,
asge meedoet mî de Turf Toertocht,
goaj dan nie van 't pad en volleg d'n Vurrèijer sekuur!


En gòi zéker nie aachter zûn biste an.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten