vrijdag 6 november 2015

Focus op Keuringsrapport

De Inspectie van het Wegen- en Padennet in de Peel, verder genoemd de Keuringsdienst, heeft zich de ochtend van de dag dezes van haar taak gekweten.
Achtereenvolgens werden de laatste vijf kilometers en de eerste vijfentwintig kilometers van de route van te fietstocht volledig genoemd de 3e Stalen Ros Turf Toertocht geïnspecteerd.

Omwege van het Besluit van de Arbeidsinspectie inzake het voorkomen van natte en vieze vingers d.d. 11 november 1911 heeft de Keuringsdienst het zich gepermitteerd de op het wegdek aanwezige bladeren louter te aanschouwen c.q. er nota van genomen.

De Keuringsdienst verklaart nadrukkelijk dat bij haar het vermoeden bestaat dat er onder de op het wegdek aangetroffen bladeren zich mogelijk ongerechtigheden bevinden.
De Keuringsdienst sluit bij deze zich baserend op het Besluit van het Ministerie van Onbekende Waarde d.d.dezelfde 11 november 1911 iedere aansprakelijkheid uit ten gevolge van voornoemde mogelijk aanwezige ongerechtigheden onder de op het wegdek aangetroffen bladeren.

Het behaagt de Inspectie van het Wegen- en Padennet in de Peel haar goedkeuring te verlenen aan voornoemd parcours van de fietstoccht volledig genoemd de 3e Stalen Ros Turf Toertocht.


Gelieve de kosten dezes, de somma van vijf Nederlandse guldens, binnen vijf werkdagen te voldoen.
De kassa van het loket van het Ministerie van Onbekende Waarde is op werkdagen geopend van 9.00u tot 9.15u.


En efkes off the record, als we bedenken dat de eerste vijfentwintig kilometers 't natste stuk zijn, dan viel 't allemaal nogal mee. Zie maar.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten